Taoyuan Zhongzheng
Tel. 03-355-9088
Add.
No.1083, Zhongzheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330010, Taiwan (R.O.C.)