Zhongli Fuxing
Tel. 03-427-0907
Add.
No.23, Fuxing Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320061, Taiwan (R.O.C.)